חכמה יוונית לעומת פנימיות

לחץ כאן להורדת קובץ אודיו

לחץ כאן להורדת קובץ וידאו

 

 

בנין האדם לעומת השפעה על בני אדם – התנגדותינו ליוון – ישיבת גיל

לחץ כאן להורדה

[Top]

נאמנות כמפתח לפנימיות

לחץ כאן להורדה

[Top]

נפש החיים שער א פרק ו – 2

לחץ כאן להורדה

[Top]

פנימיות פירושו שמתבטא בגוף

לחץ כאן להורדת קובץ אודיו

לחץ כאן להורדת קובץ וידאו

 

[Top]

רמב"ן ויקרא כ"א, י"ח – כ"ב, כ"ח

לחץ כאן להורדה

[Top]

הרגשות הקשורות לעולם פנימי

לחץ כאן להורדה

[Top]

נפש החיים שער א פרק ה – ו

לחץ כאן להורדה

[Top]

רמב"ן ויקרא כ"א ו' – י"ח

לחץ כאן להורדה

[Top]

נפש החיים שער א פרק ה 2

לחץ כאן להורדה

[Top]

לפתוח פנימיות מצדו של האדם

לחץ כאן להורדת קובץ אודיו

לחץ כאן להורדת קובץ וידאו

 

 

[Top]

רמב"ן ויקרא כ' י"ז – כ"א ד'

לחץ כאן להורדה

[Top]

נפש החיים שער א פרק ה 1

לחץ כאן להורדה

[Top]

התורה יוצרת עולם מעל

לחץ כאן להורדת קובץ אודיו

לחץ כאן להורדת קובץ וידאו

 

[Top]

רמב"ן ויקרא פרק י"ט פסוק ל' עד פרק כ' פסוק ט'

לחץ כאן להורדה

[Top]

נפש החיים שער א פרק ד 3

לחץ כאן להורדה

[Top]

הושענא רבה

לחץ כאן להורדה

[Top]

איך לעשות תשובה דווקא בשילוב עם המציאות

לחץ כאן להורדת קובץ אודיו

לחץ כאן להורדת קובץ וידאו חלק 1

לחץ כאן להורדת קובץ וידאו חלק 2

שים לב – בסוף הוידאו של חלק 1 חסר שמע, ההשלמה בחלק 2

 

 

 

 

[Top]

שעור על בית יהודי לפני קהל מעורב – מרכז תרבות מודיעין

לחץ כאן להורדה

[Top]

צום גדליה

לחץ כאן להורדה

[Top]