דעת תבונות קפ – קפד

לחץ להורדה

איך נייצר לעצמנו מרכז לחיים

העבודה שלנו לקראת שבועות להפוך את התורה והמצוות למרכז החיים שלנו
מה פירוש ותן בלבינו להבין ולהשכיל ומהו כוונת הלב
לא מספיק שדבר יהיה חשוב לנו כדי שיהיה המרכז של חיינו

בקיץ הקרוב הוועדים יהיו סביב נושא זה : האם יש לנו דרך, ואיך נעבוד על המרכז של החיים
עיין מסילת ישרים בהקדמה  …אבל התועלת תצא מן החזרה עליו וההתמדה    שאין כוונת דבריו בשינון בעפ

לחץ להורדה

[Top]

רמבן ויקרא יח כא – כג

לחץ להורדה

[Top]

דעת תבונות קעה – קפ

לחץ להורדה

[Top]

הדרכת רבני קהילות לשמיעה

הכח הנכון לעבוד עם ציבור הוא כח השמיעה
כדברי שלמה המלך "ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך"   מלכים א פרק ג
הדרכה מהו כח השמיעה המדובר

לחץ כאן להורדה

 

[Top]

פאנל ועידת רבני אירופה תשע"ז

יצירת שייכות לחיים של תורה על פי דברי הרמב"ם
    מכין אותו עד שיאמר רוצה אני… מאחר שהוא רוצה להיות מישראל     רמב"ם הלכות גירושין פרק ב הלכה כ
ולהימנע משימוש בחנופה
(הכוונה לרבני קהילות קטנות )

לחץ להורדה

[Top]

ביאור על ג' ברכות מברכות השחר

בוועד זה, מובא ביאור לג' מברכות השחר

א.  "שלא עשני גוי"            ב. "שלא עשני עבד"             ג. "שלא עשני אשה"

לחץ כאן להורדה

[Top]

לקראת שביעי של פסח – תשעז

לחץ פה להוריד

 

[Top]

יאהרצייט המשגיח תשעז

לחץ פה להוריד

 

[Top]

הגדה של פסח תשעז – 3

לחץ פה להיורד

[Top]

הגדה של פסח תשעז – 2

לחץ פה להוריד

[Top]

מה המסר של ההגדה

לחץ פה להוריד

[Top]

הגדה של פסח תשעז – 1

לחץ פה להוריד

[Top]

דעת תבונות קעב – קעד

לחץ פה להוריד

[Top]

רמבן ויקרא יח יח – כא

לחץ פה להוריד

[Top]

לפני אברכים שלומדים מקצוע

לחץ פה להוריד

[Top]

מוכנות להתמודדות המפתח ליראה ולאהבה

לחץ פה להוריד

[Top]

אפשרות למצא דרך בעצמו יסוד לאמונה וליראה

לחץ פה להוריד

[Top]

רמבן ויקרא יח ו – יז

לחץ פה להוריד

[Top]

למצא דרך חדשה מכח הקשיים

לחץ פה להוריד

[Top]