צורך ליצור תרבות כדי להלחם ביצר

    ריש לקיש אמר: אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות"   סוטה  ג"
לפי זה אנחנו יכולים לחשוב שאם היה לאדם באותו רגע חכמה מסוימת לא היה עובר את העבירה
אבל זה לא נכון. כי אנו רואים שגם כשהאדם יודע את האיסור, התאוות מתגברות עליו
על אדם הראשון כתוב שידע הכל. וגם כתוב שאם היה עומד באמונתו לא היה חוטא. לא כתוב ואם היה עומד בחכמתו
השכל של ידיעת האמת לא עוזר כנגד היצר, חכמה לא עומדת מול מידות
לימוד מוסר צריך ליצור שכל של תרבות,  שהאדם יבנה לעצמו תרבות פנימית  (שלא יעשה עבירה כמו שברור לו ללא צורך בהסבר למה לא ללכת עם פיג'מה ברחוב) אמונה זה מעין שכל שיש בו עוגן, בלי הסבר

לחץ כאן להורדה

נפש החיים שער א' פרק א' – ב

נפתח שיעור חדש על נפש החיים בירושלים
האפשרות לשמיעת השיעור באתר היא למשתמשים רשומים בלבד
לפרטים על מיקום השיעור ו/או לבקשת אישור הורדה ניתן לפנות במייל
ravleuchter@gmail.com

לחץ כאן להורדה

[Top]

רמב"ן ויקרא י"ח כ"ט – י"ט א

לחץ כאן להורדה

[Top]

מרכז לחיים חלק ד': כדי לבנות אדם צריך דווקא שכל

הלב הוא השכל, והוא המרכז
איך להשליט את השכל על התאוות
על ידי שיתבונן על כל דבר מכל הצדדים וישקול את כל הצדדים

לחץ כאן להורדה

[Top]

סוף ספר דעת תבונות

לחץ כאן להורדה

[Top]

רמב"ן ויקרא י"ח כ"ה – 2

לחץ כאן להורדה

[Top]

הספד על הילד אהרן רוטלוי ז"ל

לחץ כאן להורדה

[Top]

הצורך לפרוץ גדרים בקדושה

החינוך צריך להתבסס על כך שניתן מקום לכח המניע שיש באדם להתנהג מעבר למה שהיה צפוי ממנו
וגם האדם לעצמו יכול לחיות את עצמו על ידי שיפרוץ את ההרגליות שלו
עיין רמב"ן פר' בהעלותך שעולה מתוך דבריו שם שמאחר שבנ"י יצאו ממתן תורה בשמחה וכתינוק הבורח מבית הספר שמא ירבה עליהם מצוות נוצר חטא המתאוננים שנתאוו יותר ממה שהיו צריכים

לחץ כאן להורדה

[Top]

דעת תבונות קפט – קצ

לחץ כאן להורדה

[Top]

תורה מתקנת את האדם(2)- הכנה לשבועות

לחץ להורדה

[Top]

מרכז לחיים חלק ג: תורה מתקנת את האדם(1)- הכנה לשבועות

לחץ להורדה

[Top]

דעת תבונות קפו – קפט

לחץ להורדה

[Top]

מרכז לחיים – חלק ב

 המשיכה לעסוק ברוחניות – האם זה הרס או בנין האדם
אנו רגילים היום שמרכז החיים מאופיין בכך שאנו מחוברים ברגש לדבר כל שהוא
האם עבודת השם צריכה להיות שונה

 עיין בגמ' מנחות דף כ"ט עמוד ב'  ובגמ' שבת דף ק"ד עמוד א' , ששואלת הגמרא האם אפשר להיכנס לעבודת השם באותה הדרך שעוזבים אותה?, עיין בשינוי לשונות שם
הסוגיא שם בצורת האותיות ה"א וקו"ף שאנו צריכים להיות במרכז הה"א והקו"ף שבכך נברא העולם

המרכזיות תתפתח על ידי עבודה תמידית

לחץ להורדה

[Top]

רמבן ויקרא יח כה

לחץ להורדה

[Top]

דעת תבונות קפ – קפד

לחץ להורדה

[Top]

איך נייצר לעצמנו מרכז לחיים

העבודה שלנו לקראת שבועות להפוך את התורה והמצוות למרכז החיים שלנו
מה פירוש ותן בלבינו להבין ולהשכיל ומהו כוונת הלב
לא מספיק שדבר יהיה חשוב לנו כדי שיהיה המרכז של חיינו

בקיץ הקרוב הוועדים יהיו סביב נושא זה : האם יש לנו דרך, ואיך נעבוד על המרכז של החיים
עיין מסילת ישרים בהקדמה  …אבל התועלת תצא מן החזרה עליו וההתמדה    שאין כוונת דבריו בשינון בעפ

לחץ להורדה

[Top]

רמבן ויקרא יח כא – כג

לחץ להורדה

[Top]

דעת תבונות קעה – קפ

לחץ להורדה

[Top]

הדרכת רבני קהילות לשמיעה

הכח הנכון לעבוד עם ציבור הוא כח השמיעה
כדברי שלמה המלך "ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך"   מלכים א פרק ג
הדרכה מהו כח השמיעה המדובר

לחץ כאן להורדה

 

[Top]

פאנל ועידת רבני אירופה תשע"ז

יצירת שייכות לחיים של תורה על פי דברי הרמב"ם
    מכין אותו עד שיאמר רוצה אני… מאחר שהוא רוצה להיות מישראל     רמב"ם הלכות גירושין פרק ב הלכה כ
ולהימנע משימוש בחנופה
(הכוונה לרבני קהילות קטנות )

לחץ כאן להורדה

[Top]