Planting the Seeds הודעה חשובה: important message:

There is a problem in downloading the Va'adim. Treatment malfunction. Sorry for the inconvenience. ישנה תקלה בהורדת וועדים באתר. התקלה בטיפול. סליחה על חוסר הנוחות.

קטגוריה: אלול תשע"ז

הכנה לתפילת ראש השנה

לחץ כאן להורדה

בושה כיסוד לתשובה – לפני סליחות

לחץ כאן להורדה

[Top]

מה הדרישה לבת בית יעקב – ברזיל

לחץ כאן להורדה

[Top]

הכנה לקראת ימי הדין – כולל – בברזיל

לחץ כאן להורדה

[Top]

מה דרוש מהאדם בראש השנה – ישיבה קטנה ספרדית – ברזיל

לחץ כאן להורדה

[Top]

חינוך לתוכן חי בתורה – לפני הורים – ברזיל

לחץ כאן להורדה

[Top]

הכנה לאשה לימי הדין – לפני מורות בית יעקב – ברזיל

לחץ כאן להורדה

[Top]

התורה צריכה להיות יצירתית – לפני ישיבה של בחורים עובדים – ברזיל

לחץ כאן להורדה

[Top]

מה דרוש מהאדם בראש השנה – לפני בחורים בישיבה קטנה מגוונת – ברזיל

לחץ כאן להורדה

[Top]

איך ליצור הזדהות ושמחה אצל הילד – לפני הורים בברזיל

לחץ כאן להורדה

[Top]