קטגוריה: פנימיות

עולם פנימי הוא רב גווני

לחץ כאן להורדת קובץ וידאו

 

לחץ כאן להורדה

איך לבנות עולם

לחץ כאן להורדת קובץ וידאו

 

לחץ כאן להורדה

[Top]

צריכים עולם כדי להרחיב עליו

לחץ כאן להורדת קובץ אודיו

לחץ כאן להורדת קובץ וידאו

 

[Top]

קול דממה דקה

לחץ כאן להורדה

[Top]

צורך לזמן שקט לעבוד על מצוות

לחץ כאן להורדת קובץ וידאו

לחץ כאן להורדת קובץ אודיו

 

 

[Top]

איך לגלות מה המסר של המצווה עבורי

לחץ כאן להורדת קובץ וידאו

לחץ כאן להורדת קובץ אודיו

 

[Top]

בנין האדם בצורה לא צפוייה – נעשה ונשמע

לחץ כאן להורדת קובץ וידאו

לחץ כאן להורדת קובץ אודיו

 

[Top]

ליצור תהודה עם מעשים – מסכת שבת פח'

לחץ כאן להורדת קובץ וידאו

לחץ כאן להורדת קובץ אודיו

 

[Top]

חזרה והתמדה – יצירת תהודה

לחץ כאן להורדת קובץ וידאו

לחץ כאן להורדת קובץ אודיו

 

 

[Top]

פנימיות בזמן שנוגעים בחיצוניות

לחץ כאן להורדת קובץ אודיו

לחץ כאן להורדת קובץ וידאו

 

 

[Top]

נאמנות כמפתח לפנימיות

לחץ כאן להורדה

[Top]

פנימיות פירושו שמתבטא בגוף

לחץ כאן להורדת קובץ אודיו

לחץ כאן להורדת קובץ וידאו

 

[Top]